Katrien Jorissen studeerde in 2019 af als orthopedagoge aan de UC Leuven-Limburg. In haar laatste studiejaar koos zij voor de specialisatie 'kinder- en jeugdpsychiatrie'. Zij volbracht haar afstudeerstage in het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster op de intensieve behandeleenheid voor kinderen en jongeren.

 

Katrien heeft gedurende drie jaar gewerkt als opvoedster binnen de voorziening vzw Huize Sint-Vincentius waar ze de jongeren en hun context ondersteuning bood op diverse levensdomeinen. Via deze weg deed zij ervaring op in het werken met kinderen en jongeren met psychische-, emotionele- en gedragsproblematieken, al dan niet in comorbiditeit met ADHD, ASS of andere kinderpsychiatrische problematieken in het algemeen.

Daarnaast nam zij als stagementor een coachende rol op in het begeleiden van de stagiaires binnen de voorziening.

 

Momenteel werkt Katrien als leerkracht 'Praktijk Algemene Vakken' in het bijzonder onderwijs OV4 in Hasselt. Zij geeft les binnen de opleidingsvorm type 9 (voor jongeren met een autismespectrumstoornis zonder dat er sprake is van een verstandelijke beperking).

 

Binnen Parkoers richt zij zich op kinderen en jongeren van de lagere en secundaire school die begeleiding en ondersteuning nodig hebben op schools vlak. Katrien biedt hen enerzijds studietrajectbegeleiding en studiekeuzebegeleiding aan. Anderzijds staat zij ook in voor vakinhoudelijke ondersteuning en het aanleren van op maat opgestelde studiemethodieken.

 

Om de kinderen en jongeren binnen Parkoers nog optimaler te kunnen ondersteunen in hun studienoden volgt Katrien momenteel bijkomend een opleiding tot studiecoach.

 

 

 

Katrien
Jorissen

Hallo.

Ik ben

 

Kinderen en jongeren

Sint-Truidersteenweg 61 bus 2,

3540 Herk-de-Stad

 

T. 013 26 00 00

Telefonische aanmeldmomenten

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13-16u.

2023 © Parkoers

Webdesign by King Arthur

Webdesign by King Arthur